LFS REGNSKAB

Lene Fabricius Sørensen

Regnskabet er dit styringsværktøj i virksomheden, men bruges også til at opfylde statens regler om regnskabspligt. Som selvstændig har du pligt til at udarbejde et regnskab, der viser alle de økonomiske aktiviteter, dit firma har haft i løbet af året. At bogføre betyder at registrere alle de økonomiske aktiviteter dvs. transaktioner, der er i virksomheden.

 

For mange er bogføring, regnskab og afregning med offentlige myndigheder en irriterende sideforpligtelse, der er forbundet med det at drive sin virksomhed.

Er du i stand til at styre de forskellige økonomiske rutiner og få løst dine administrative forpligtelser, eller vil du hellere koncentrere dig fuldt ud om dit eget erhverv?

 

LFS REGNSKAB tilbyder:

 

Bogføring

Afstemning af kreditor, debitor, finans

Fakturering

Indberetning af moms

Klargøring af materiale til revisor

Administrative udarbejdelser

Betaling af regninger samt afstemning af bank

Opfølgning og rykning af debitorer

Lagerstyring

Div. regnskabsydelser

Danløn

 

Timeprisen udgør p.t. kr. 325,00 excl. moms + kørsel kr. 3,73 pr. kørt km excl. moms.

 

Argumentet for at vælge en selvstændig bogholder, i stedet for at ansætte en medarbejder er:

 

Ingen sociale forpligtelser, såsom:

 

Feriepenge (12,5%)

Ferietillæg (1%)

Løn under sygdom

Pensionsbidrag

 

Der indgås en samarbejdsaftale, som vi i fællesskab sætter sammen.

 

 

Samarbejdet mellem revisorer, bogholdere og klienter bygger på fuld fortrolighed, og der samarbejdes med erfarne revisorer, som udarbejder skatteregnskabet/selvangivelsen med deres takst.